COFNIJ
2022-04-13 14:06:58
AUTOR: Administracja SM-PIAST

DATA ROZPOCZĘCIA OFERTY: 2021-09-20

DATA ZAKOŃCZENIA OFERTY: nieokreślona

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST”

54-130 Wrocław, ul.Bulwar Ikara 10b
tel. (71) 32-57-201

ogłasza:

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Horbaczewskiego 3-11.

DODATKOWE INFORMACJE DO SIWZ:
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia aktualnych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu składek.

 

Dokumentacja:

 

formularz-ofertowy

SIWZ

wzor-umowy

 

 

COFNIJ