COFNIJ
2022-06-30 14:27:48
AUTOR: Administracja SM-PIAST

DATA ROZPOCZĘCIA OFERTY: 2022-06-30

DATA ZAKOŃCZENIA OFERTY: nieokreślona

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST”

54-130 Wrocław, ul.Bulwar Ikara 10b
tel. (71) 32-57-201

ogłasza:

Przetarg nieograniczony na wykonanie
r
obót budowlanych związanych z modernizacją 
instalacji WLZ w budynku przy
pl. Grunwaldzkim 6a we Wrocławiu

 

Dokumenty  i pliki do pobrania:

Formularz ofertowy: 
2022-06-30-modernizacja WLZ- Formularz Ofertowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
2022-06-30-modernizacja WLZ-SIWZ

Wzór umowy: 
2022-06-30-modernizacja WLZ-wzór_umowy

 

 

COFNIJ