COFNIJ
2022-09-09 22:53:12
AUTOR: Administracja SM-PIAST

DATA ROZPOCZĘCIA OFERTY: 2022-09-09

DATA ZAKOŃCZENIA OFERTY: nieokreślona

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST”

54-130 Wrocław, ul.Bulwar Ikara 10b
tel. (71) 32-57-201

ogłasza:

Ponowny przetarg nieograniczony na kompleksowy remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym we Wrocławiu, przy ulicy Horbaczewskiego 7 i Szybowcowej 10.

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Wzór Umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Oferenta

COFNIJ