COFNIJ
2022-09-09 14:30:09
AUTOR: Administracja SM-PIAST

DATA ROZPOCZĘCIA OFERTY: 2022-09-09

DATA ZAKOŃCZENIA OFERTY: nieokreślona

Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST”

54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

ogłasza:

Ponowny przetarg nieograniczony na kompleksowy remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym we Wrocławiu, przy ulicy Horbaczewskiego 7 i Szybowcowej 10.

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Wzór Umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Oferenta

COFNIJ