COFNIJ
2022-06-02 23:18:38
AUTOR: Administracja SM-PIAST

DATA ROZPOCZĘCIA OFERTY: 2022-06-02

DATA ZAKOŃCZENIA OFERTY: nieokreślona

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST”

54-130 Wrocław, ul.Bulwar Ikara 10b
tel. (71) 32-57-201

ogłasza:

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dźwigów osobowych w budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 66 i 64 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST we Wrocławiu DOKUMENTY:

SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

UMOWA

COFNIJ