COFNIJ
2022-06-02 22:27:11
AUTOR: Administracja SM-PIAST

DATA ROZPOCZĘCIA OFERTY: 2022-06-02

DATA ZAKOŃCZENIA OFERTY: nieokreślona

Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST”

54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10b
tel. 71- 32-57-201

ogłasza:

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dźwigów osobowych w budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 66 i 64 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST we Wrocławiu DOKUMENTY:

SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

UMOWA

COFNIJ