Statuty, Regulaminy, Dokumenty i Formularze Spółdzielni Mieszkaniowej “Piast”

STATUTY:

Dysponowania pomieszczeniami wspólnymi

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Piast” zarejestrowany w KRS w dniu 25.07.2018 r.
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Piast” (wersja komputerowa)
Regulamin funkcjonowania elektronicznego biura obsługi mieszkańcowi (e-BOOK)


 

REGULAMINY:

Dysponowania pomieszczeniami wspólnymi

1. Uchwala nr 678 z 11.10.2012 r. – uchwalenie Regulaminu dysponowania pomieszczeniami wspólnymi w nieruch. znajd. się w zasobach SM Piast
2. Uchwala nr 678 z 11.10.2012 r. – uchwalenie Regulaminu dysponowania pomieszczeniami wspólnymi w nieruch. znajd. się w zasobach SM Piast
3. Regulamin przekazywania do użytkowania pomieszczeń miedzy piętrami, pod schodami i innych 2002 r.


Działalność Społecznej, Oświatowej i Kulturalnej

1. Uchwala nr 64 z 24.09.2015 r. –przyjęcie Regulaminu Działalności Społecznej, Oświatowej i Kulturalnej SM Piast
2. Regulamin działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej 2015r.


Gospodarki finansowej Spółdzielni

1. Uchwala nr 13 z 07.05.2019 r. (Zmiana Regulaminu gospodarki finansowej SM Piast)
2. Regulamin gospodarki finansowej SM Piast
3. Uchwala nr 52 z 14.04.2016 r. – uchwalenie Regulaminu Gospodarki Finansowej Spółdzielni
4. Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni


Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

1. Regulamin rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi SM Piast 2016 r.
2. Uchwala nr 107 z 15.12.2016 r. – zmiana do Regulaminu GZM
3. Uchwala nr 67 z 22.09.2016 r. – zmiana do Regulaminu GZM
4. Uchwala nr 52 z 14.04.2016 r. – przyjęcie Regulaminu GZM
5. Uchwala nr 9 z 18.02.2016 r. – zmiana do Regulaminu GZM
6. Uchwala nr 8 z 21.01.2016 r. – zmiana do Regulaminu GZM
7. Uchwala nr 93 z 17.12.2015 r. – zmiana do Regulaminu GZM
8. Uchwala nr 92 z 17.12.2015 r. – zmiana do Regulaminu GZMN
9. Uchwala nr 91 z 26.11.2015 r. – zmiana do Regulaminu GZM
10. Uchwala nr 60 z 24.09.2015 r. – zmiana do Regulaminu GZM
11. Uchwala nr 59 z 24.09.2015 r. – zmiana do Regulaminu GZM
12. Uchwala nr 58 z 24.09.2015 r. – zmiana do Regulaminu GZM
13. Uchwala nr 57 z 20.08.2015 r. – zmiana Regulaminu GZM
14. Uchwala nr 101 z 18.12.2014 r. – zmiana do Regulaminu GZM
15. Uchwala nr 100 z 18.12.2014 r. – zmiana do Regulaminu GZM
16. Uchwala nr 19 z 26.08.2014 r. – zmiana do Regulaminu GZM
17. Uchwala nr 13 z 22.05.2014 r. – zmiana do Regulaminu GZM
18. Uchwala nr 130 z 24.10.2013 r. – zmiana do Regulaminu GZM
19. Uchwala nr 74 z 16.05.2013 r. – zmiana do Regulaminu GZM
20. Uchwala nr 7 z 28.02.2013 r. – zmiana do Regulaminu GZM
21. Uchwala nr 688 z 20.12.2012 r. – zmiana do Regulaminu GZM
22. Uchwala nr 683 z 29.11.2012 r. – zmiana do Regulaminu GZM
23.Uchwala nr 682 z 29.11.2012 r. – zmiana do Regulaminu GZM
24. Uchwala nr 681 z 29.11.2012 r. – zmiana do Regulaminu GZM
25. Uchwala nr 668 z 09.08.2012 r. – zmiana do Regulaminu GZM
26. Uchwala nr 646 z 26.03.2012 r. – uchwalenie Regulaminu GZM
27. Uchwala nr 51 z 22.12.2005 r. – uchwalenie Regulaminu GZM
28. Regulamin rozliczeń finansowych z użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych SM Piast 2005r.


Komisji Rady Nadzorczej

1. Uchwala nr 90 z 26.11.2015 r. – uchwalenie Regulaminu Komisji Rady Nadzorczej
2. Regulamin Komisji Rady Nadzorczej 2015 r.


Naboru osób ubiegających się o budowę lokali w zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie budynków mieszkalnych na Osiedlu Kuźniki

Uchwala nr 103 z 17.11.2016 r. – przyjęcie Regulaminu


Określający tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali w SM Piast

1. Uchwala nr 2 z 01.0.2018 r.
2. Regulamin określający tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali
3. Uchwala nr 677 z 11.10.2012 r.
4. Regulamin przetargu na zawarcie umowy na ustanowienie odrębnej własności lokalu 2012
5. Uchwala nr 7 z 17.01.2008 r.
6. Regulamin przetargu na zawarcie umowy na ustanowienie odrębnej własności lokalu 2008


Organizacyjny

1. Uchwala nr 6 z 28.02.2013 r. – uchwalenie Regulaminu organizacyjnego SM Piast
2. Regulamin organizacyjny SM Piast 2013 r.
3. Uchwala nr 62 z 22.12.2005 r. – uchwalenie Regulaminu organizacyjnego SM Piast
4. Regulamin organizacyjny SM Piast 2005 r.


Organizowania przetargów i udzielania zamówień

1. Regulamin udzielania zamówień – załącznik
2. Uchwala nr 9 z 18.04.2019 r. –zmiana Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi
3. Uchwala nr 100 z 27.10.2016 r.–zmiana Regulaminu Organizowania Przetargów i Udzielania Zamówień
4. Uchwala nr 57 z 12.05.2016 r.–zmiana Regulaminu Organizowania Przetargów i Udzielania Zamówień
5. Uchwala nr 56 z 12.05.2016 r. –zmiana Regulaminu Organizowania Przetargów i Udzielania Zamówień
6. Uchwala nr 56 z 20.08.2015 r.–zmiana do Regulaminu Organizowania Przetargów i Udzielania Zamówień
7. Uchwala nr 20 z 26.08.2014 r.–zmiana do Regulaminu Organizowania Przetargów i Udzielania Zamówień
8. Uchwala nr 11 z 24.04.2014 r. – uchwalenie Regulaminu Organizowania Przetargów
9. Regulamin organizowania przetargów i udzielania zamówień 2014r.
10.Uchwala nr 50 z 22.12.2005 r. – uchwalenie Regulaminu wyboru wykonawców i organizowania przetargów na roboty inwestycyjne w SM Piast
11. Regulamin wyboru wykonawców i organizowania przetargów na roboty inwestycyjne w SM Piast 2005 r.
12. Uchwala nr 49 z 22.12.2005 r. – uchwalenie Regulaminu wyboru wykonawców i organizowania przetargów na roboty remontowe w SM Piast
13. Regulamin wyboru wykonawców i organizowania przetargów na roboty remontowe w SM Piast 2005 r.


Porządku domowego

1. Uchwala nr 2 z 31.01.2013 r. – uchwalenie Regulaminu porządku domowego
2. Regulamin porządku domowego 2013 r.
3. Uchwala nr 35 z 19.02.2009 r. – uchwalenie Regulaminu porządku domowego
4. Regulamin porządku domowego 2009 r.


Pozostawiania pojazdów w SM Piast

1. Uchwala nr 59 z 28.09.2017 r. – dotyczy przyjęcia Regulaminu pozostawiania pojazdów
2. Regulamin pozostawiania pojazdów


Nieruchomości

1. Uchwala nr 4 z 07.03.2019 r. – Uchwalenie Regulaminu Rad Nieruchomości
2. Regulamin Rad Nieruchomości 27.03.2019 r.
3. Uchwala nr 6 z 03.04.2014 r. – zmiana do Regulaminu Rad Mieszkańców Nieruchomości
4. Regulamin Rad Mieszkańców Nieruchomości 03.04.2014 r.
5. Uchwala nr 2 z 27.02.2014 r. – uchwalenie Regulaminu Rad Mieszkańców Nieruchomości
6. Regulamin Rady Mieszkańców 27.02.2014 r.


Rady Nadzorczej

1. Uchwala WZ nr 8 z 05.06.2014 r. – zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej
2. Regulamin Rady Nadzorczej 2014 r.
3. Uchwala WZ nr 29 z 29.06.2012 r. – uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej
4. Regulamin Rady Nadzorczej 2012 r.


Rady Osiedla

1. Uchwala nr 54 z 31.08.2017 r. – zmiana Regulaminu Rady Osiedla
2. Uchwala nr 11 z 18.02.2016 r. – zmiana Regulaminu Rady Osiedla
3. Regulamin Rady Osiedla 2016 r.
4. Uchwala nr 12 z 15.02.2007 r. – zatwierdzenie Regulaminu Rady Osiedla
5. Regulamin Rady Osiedla 2007 r.


Rozliczania kosztów budowy i ustalenia wartości początkowej lokali nowo oddanych do użytku w SM Piast

Regulamin rozliczania kosztów budowy i ustalania wartości początkowej lokali nowo oddawanych
1. Rozliczeń funduszu remontowego w SM Piast


Rozliczania funduszu remontowego

1. Uchwała-nr-8-RN-z-17.05.2022-r.-zatwierdzenie – Regulaminu-f.-remontowego
2. Regulamin funduszu remontowego 2022
3. Uchwała nr 22 z 22.11.2018 r.
4. Regulamin Rozliczeń funduszu remontowego w SM Piast
5. Uchwala nr 22 z 22.11.2018 r.
6. Regulamin Rozliczeń funduszu remontowego w SM Piast


Założeń org.-finansowych zadania inwestycyjnego na osiedlu Kuźniki

Uchwala nr 102 z 17.11.2016 r.– Regulamin założeń organizacyjno-finansowych zadania inwestycji na Kuźnikach


Zarządu SM Piast

1. Uchwala nr 57 z 28.09.2017 r. – przyjęcie Regulaminu Zarządu
2. Regulamin Zarządu SM Piast 2017 r.
3. Uchwala nr 2 z 24.01.2012 r. – uchwalenie Regulaminu Zarządu
4. Regulamin Zarządu SM Piast 2012 r.


Deklaracja do ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca:

Lokali mieszkalnych
Lokali użytkowych


Lustracje:

Lustracja 2012-2014
Lustracja 2015-2017


COFNIJ