piast-page-deaful.twig

Zarząd


Prezes Zarządu
Jacek Albert Kludacz

Zastępca Prezesa
Marcin Miłosz

Rada Nadzorcza


Prezydium Rady Nadzorczej:

Ewelina Rzewuska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Ryszard Juchta – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Barbara Wojciechowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Osiedle Śródmieście
Tomasz Gajdamowicz

Osiedle Śródmieście
Barbara Wojciechowska

Osiedle Kosmonautów III
Łucja Burzyńska

Osiedle Kosmonautów III
Matylda Jałowiec – Wańkowicz

Osiedle Kosmonautów III
Katarzyna Pawlak

Osiedle Kosmonautów III
Grażyna Roda

Osiedle Kosmonautów III
Ewelina Rzewuska

Osiedle Kosmonautów V
Maria Bogowolska-Wepsięć

Osiedle Kosmonautów V
Ryszard Juchta

Osiedle Kosmonautów V
Krzysztof Kozak

Osiedle Kosmonautów V
Bronisław Słodkowski

Osiedle Kosmonautów V
Maria Szudy-Nowicka