Zarząd


Prezes Zarządu
Miłosz Malewski

Zastępca Prezesa
Karol Pochybełko

Rada Nadzorcza


 1. Magdalena Ćwikowska – Przewodnicząca
 2. Kamila Wojtyńska – Zastępca Przewodniczącego
 3. Stanisław Siek – Sekretarz
 4. Krzysztof Mularski
 5. Joanna Olczyk
 6. Danuta Młynarczyk
 7. Piotr Junik
 8. Leszek Leszczyński
 9. Waldemar Chudzik
 10. Józef Kołczyk
 11. Przemysław Nowak

Adres e-mail: rada.nadzorcza@smpiast.com.pl

Rada Nieruchomości


Lista kontaktów do poszczególnych Rad Nieruchomości:

COFNIJ